top of page

Menneskerettigheter i alle fag

Menneskerettigheter, ja – alle vet liksom hva det er, men så er det faktisk sånn at ikke alle egentlig vet så mye om menneskerettighetene.

Overordnet del i læreplanen legger opp til at elevene skal vite hva menneskerettigheter er og hvordan det danner grunnlaget for demokratiet vårt. De skal også oppleve menneskerettighetene i praksis gjennom for eksempel demokratisk deltakelse, ytringsfrihet og hvilke rettigheter og plikter de har som medborgere. Læreplanen sier også at det er en menneskerett at elevene skal oppleve å være aktive deltakere i sin egen læring.


Kurset tar sikte på å gi lærere et teoretisk grunnlag om menneskerettighetene og en del praktiske og dagsaktuelle opplegg som kan brukes i undervisningen.


Del en av kurset vil ta for seg:

 • Menneskerettighetenes historiske opprinnelse

 • Menneskerettighetserklæringen; 

 • Historisk bakgrunn

 • Artiklene i FNs menneskerettighetserklæring

 • Inndeling i SP og ØSK-rettigheter

 • Positive og negative rettigheter

 • Kritikk mot menneskerettighetene

 • Hvem overvåker og passer på at menneskerettighetene blir fulgt?

 • Kontrollorganer og juridisk forpliktende institusjoner både i Norge og i Folkeretten 


Del to av kurset vil ta for seg:

 • Hvordan lære elevene om menneskerettigheter?

 • Hvordan jobbe tverrfaglig m/overordnet del og det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap»

 • Hvordan jobbe med elevmedvirkning?


Kursets innhold kan tilpasses alle klassetrinn.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Reidun Hvattum

Kursholder

Reidun Hvattum

Reidun Hvattum er utdannet Cand.Mag og adjunkt fra SLHK, og har de senere årene tatt tilleggsutdanning i fagområdene norsk i mediesamfunnet, internasjonal politikk og menneskerettigheter fra NTNU, UiO og USN. Hun jobber i dag på Hadeland Videregående skole.

Reidun har 23 års undervisningserfaring skolen hvorav 13 år i mellom- og ungdomstrinnet, og de siste 10 årene i videregående skole. Hun underviser i norsk og samfunnskunnskap på både studiespesialisering og yrkesfag, og i programfaget politikk og menneskerettigheter på VG2/3. Reidun har hatt ulike funksjoner i tillegg til undervisningsstilling: Kontaktlærer, Leseutviklings-koordinator (LUS) og ansvarlig for pedagogisk bruk av IKT i Gran Kommune og sensor på skriftlig eksamen i engelsk. På Hadeland VGS har hun vært lærerspesialist i norsk (fram til 2022) og koordinator for FN-skole+. 

Reidun er spesielt opptatt av elevmedvirkning og tverrfaglighet i undervisningen. Hun har jobbet mye med å ansvarliggjøre elevene i eget lærings- og utviklingsarbeid, og har god erfaring med det. Hun ledet et treårig forsøk og gjennomførte ni år med tverrfaglig/temabasert undervisning på ungdomstrinnet. Hun har i videregående jobbet mye med FYR i yrkesfag og tverrfaglige prosjekter på studieforberedende. I norskfaget jobber hun mye med å utvikle delkompetanser og bevisstgjøre elever og lærere på hvordan skriving og lesing kan/bør integreres i alle fag – ikke bare i norskfaget. 

bottom of page