top of page

Nina Sundmark

Lederutvikling

Kollektive læringsprosesser

Nina Sundmark har siden 2016 jobbet med kurs og etterutdanning for lærere, ledere og andre ansatte i skolene i Norge, hvor læring og utvikling i profesjonsfellesskapet har sentral plass. Hun har bred erfaring og kompetanse innen pedagogikk, spesialpedagogikk og skoleledelse og jobber for at utviklingstiltakene skal være best mulig tilpasset behovene og de øvrige utviklingsprosessene på den enkelte skole. Hun kjenner skole-Norge godt og har et stort nettverk.


De siste 15 årene har Nina holdt mange kurs og foredrag, særlig om læring i profesjonsfellesskapet – med kommunikasjon, relasjon og refleksjon som sentrale tema – om montessoripedagogikk, og som karriererådgiver. Hun er fra 2023 Accredited Practitioner i The Fearless Organization Scan, som en av de første i Norge, og har lisens til å benytte deres forskningsbaserte og velprøvde måleverktøy for å måle grad av psykologisk trygghet i team, ledergrupper og organisasjoner.


Nina har tidligere jobbet mange år som skoleleder både i offentlig skole og montessoriskolen, hvor bl. a veiledning, rådgivning og oppfølging av ansatte, elever, studenter og foresatte har vært en stor del av arbeidsoppgavene, sammen med pedagogisk utviklingsarbeid.


Nina Sundmark

Alle klassetrinn

bottom of page