top of page

Nikolaj Trautner

Lederutvikling

Kollektive læringsprosesser

Nikolaj Trautner er til daglig ledelses- og organisasjonsutvikler i Sogndal kommune. I tillegg underviser og veileder han på Den nasjonale rektorutdanning ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Som ledelses- og organisasjonsutvikler jobber Nikolaj som støttespiller og kritisk sparrings- og refleksjonsvenn for lederne i kommunen, for å bevisstgjøre og videreutvikle lederskapet til den enkelte leder.

 

Tidligere har Nikolaj vært daglig leder av Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) på HVL. Gjennom fem år samarbeidet SEFAL med mer enn 100 skoler og 2000 lærere, ledere og fagansatte med en felles ambisjon om å styrke et mer helkroppslig læringssyn og undervisning på skoler i Norge.

 

Nikolaj har jobbet som leder og rektor på ulike skoler i Danmark, og har jobbet som selvstendig ledelses- og utviklingskonsulent i åtte år for skoler i både Danmark og Norge. Dermed bidrar han med et perspektiv på norsk skole og ledelse, som tar utgangspunkt både i norsk og nordisk skolepolitikk.

 

Nikolaj har en mastergrad i psykologi og business studies og har i tillegg en coachutdannelse med i bagasjen.

Nikolaj Trautner

Alle klassetrinn

bottom of page