top of page

Sparring for skoleledere

Savner du rommet for å drøfte viktige problemstillinger som skoleleder?

Skoleledelsen spiller en sentral rolle for å lykkes med å skape de beste rammene for god, meningsfull og utfordrende undervisning. Skoleledere er flinke, fremoverlente og ansvarsfulle folk med hjerte på rett plass. Men i en travel og utfordrende hverdag kan det ofte være både krevende og vanskelig å finne rommet til å drøfte det som virkelig betyr noe for skolen. 


Det rommet åpner vi nå for deg som skoleleder, eller dere som ledergruppe!


Er det planleggingen av kommende utviklingsprosesser, gjennomføringen av eksisterende, styrking av teamsamarbeidet, videreutviklingen av enkelte ansatte, den utfordrende rollen som leder, eller noe helt annet som er viktig for deg eller dere? 


Nikolaj Trautner har tidligere bakgrunn som rektor og mer enn 20 års erfaring med skoleutvikling og skoleledelse. Han legger til rette for et drøftingsrom der alle saker og utfordringer drøftes seriøst og med utgangspunkt i din/deres virkelighet som skoleleder(e). Sammen reflekterer vi over de utfordringene du/dere ønsker sparring på, og Nikolaj vil søke å utfordre og skape nye perspektiver, som kan bidra til bedre løsninger i din/deres jobbhverdag. Nøkkelordene er respekt, nysgjerrighet og handlingsperspektiver.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din sten i skoen!  Du/dere velger selv omfanget og frekvensen på sparringen, og om den skal foregå fysisk eller via TEAMS. 

Pris

Varighet

Bestilling

Etter avtale

Etter avtale

Ring 909 39 741

Nikolaj Trautner

Kursholder

Nikolaj Trautner

Nikolaj Trautner er til daglig ledelses- og organisasjonsutvikler i Sogndal kommune. I tillegg underviser og veileder han på Den nasjonale rektorutdanning ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Som ledelses- og organisasjonsutvikler jobber Nikolaj som støttespiller og kritisk sparrings- og refleksjonsvenn for lederne i kommunen, for å bevisstgjøre og videreutvikle lederskapet til den enkelte leder.

Tidligere har Nikolaj vært daglig leder av Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) på HVL. Gjennom fem år samarbeidet SEFAL med mer enn 100 skoler og 2000 lærere, ledere og fagansatte med en felles ambisjon om å styrke et mer helkroppslig læringssyn og undervisning på skoler i Norge.

Nikolaj har jobbet som leder og rektor på ulike skoler i Danmark, og har jobbet som selvstendig ledelses- og utviklingskonsulent i åtte år for skoler i både Danmark og Norge. Dermed bidrar han med et perspektiv på norsk skole og ledelse, som tar utgangspunkt både i norsk og nordisk skolepolitikk.

Nikolaj har en mastergrad i psykologi og business studies og har i tillegg en coachutdannelse med i bagasjen.  

bottom of page