top of page

May Olaug Horverak

Motivasjon og mestring

Elevmedvirkning

May Olaug Horverak er til daglig rektor ved Birkenes Læringssenter, og har utdanning og arbeidserfaring som lærer, barnevernspedagog og forsker. Hun har en mastergrad og en doktorgrad i engelsk lingvistikk fra UiA, med fokus på skriveundervisning, samt en mastergrad i spesialpedagogikk fra USN.


Ved siden av å være rektor, driver May Olaug Kompetanseløftet i Birkenes kommune, og hun er seniorrådgiver i Blå Kors Kristiansand. I Blå Kors er hun også prosjektmedarbeider i to prosjekt, et hvor hun bidrar med å utvikle måleinstrument for å måle ungdommers opplevelse av helsefremming, og et hvor hun bidrar til å utvikle et opplegg for kunstterapi for barn med traumer. Hun er også metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.


May Olaug har, sammen med Gerd Martina Langeland, utgitt to bøker i forbindelse med femtrinnsmetoden i SAMM: Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon i ungdomsskole og videregående skole og Mestring, medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid. Bok for barneskole kommer våren 2023, med tittelen Inkluderende læringsmiljø: mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen.

bottom of page