top of page

Marit Jensen

Kollektive læringsprosesser

Elevmedvirkning

Marit Jensen er skoleleder i ungdomsskolen i Oslo kommune, og har tidligere jobbet som lærer og skoleleder i både grunnskolen og videregående skole. Hun har jobbet som pedagogisk veileder i Utdanningsetaten i Oslo kommune og i Bærum kommune, og vært både fagkonsulent og veileder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps i tre år.


Marit er en av to hovedforfattere av norskverket Fra saga til CD, og revidert utgave Saga, et norskverk for ungdomstrinnet.


Marit brenner for læreplanforståelse og hvordan skape god forankring og gode prosesser i personalet rundt arbeidet med LK20. I skolehverdagen er hun tett på praksisfeltet, og jobber nært med både medarbeidere, elever, foresatte og øvrige instanser tilknyttet skolen.

Marit Jensen

Alle klassetrinn

bottom of page