top of page

Strategiske ledergrep i skoleutvikling

Hvilke strukturer og arenaer må være på plass for at vi skal kunne skape rom for både individuell og kollektiv utvikling i det profesjonelle fellesskapet? Hva kan vi gjøre for at skolens felles utviklingstid blir best mulig målrettet, og oppleves meningsfull for den enkelte? Hvordan skaper vi begeistring for alt utviklingsarbeidet vi må bedrive, og hvordan knytter vi det an til den eksisterende kompetansen i personalet? 


I dette kurset ser vi på hvordan skoleledelsen best kan legge til rette for gode strategiske grep i arbeidet med å oversette lærerplanens innhold og intensjon til skolens praksis og kultur. Kursholder trekker linjene fra overordnet del i læreplanen og helt inn i klasserommet. Hun gir også en rekke eksempler fra praksis, og det vil bli lagt opp til diskusjoner og refleksjoner rundt ulike aktuelle problemstillinger knyttet til det skolebaserte utviklingsarbeidet. 


KURSINNHOLD

  • Effektive strategier i skoleutvikling

  • Kritiske faktorer i utviklingsprosesser

  • Profesjonsfellesskap - et profesjonelt fellesskap

  • Lærende møter 

  • Observasjon og kollegaveiledning

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Marit Jensen

Kursholder

Marit Jensen

Marit Jensen er skoleleder i ungdomsskolen i Oslo kommune, og har tidligere jobbet som lærer og skoleleder i både grunnskolen og videregående skole. Hun har jobbet som pedagogisk veileder i Utdanningsetaten i Oslo kommune og i Bærum kommune, og vært både fagkonsulent og veileder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps i tre år.

Marit er en av to hovedforfattere av norskverket Fra saga til CD, og revidert utgave Saga, et norskverk for ungdomstrinnet.

Marit brenner for læreplanforståelse og hvordan skape god forankring og gode prosesser i personalet rundt arbeidet med LK20. I skolehverdagen er hun tett på praksisfeltet, og jobber nært med både medarbeidere, elever, foresatte og øvrige instanser tilknyttet skolen.

bottom of page