top of page

Marit Fagerheim Wiik

Dialogisk undervisning

Skolenærvær

Marit Fagerheim Wiik har vært lærer de siste 14 åra og er særlig opptatt av elevenes nærvær og kvaliteten på undervisningen. Som lærerspesialist siden ordningen startet, har hun sammen med blant annet Kenneth Winnæss-Huseby hatt ansvar utviklingsarbeid ved Jordal skole. I den forbindelse har hun ledet kompetansehevingsøkter ved skolen, og hun har også holdt kurs ved andre skoler og på skolekonferanser.


Marit er gift med en mann fra Iran som hun har to barn med. Sammen har de bodd i Iran. Marit har gitt ut boken Å elske en flyktning der hun forteller om traumer, kjærlighet og helbredelse. Hun har jobbet som gestaltterapeut og prosessleder, og er medeier i Cymra AS, et dataselskap som utvikler et digitalt verktøy for oppfølging av skolefravær.   


Som kursholder er hun engasjert, kunnskapsrik og opptatt av å stimulere deltakernes refleksjoner og praktiske læring.

Marit Fagerheim Wiik

Alle klassetrinn

Aktuelt kurs:

bottom of page