top of page

Dialogisk undervisning

Hvordan kan vi legge til rette for et elevaktivt læringsmiljø, der undervisningen er lagt opp rundt muntlige aktiviteter og samtale?

Dialogisk undervisning handler om å lære gjennom samtale. Metoden er forankret i et læringssyn som sier at kunnskap utvikles i fellesskap, og at læring alltid skjer i relasjon til andre – andres tanker, kunnskap, holdninger, uttrykksmåter og ofte også følelser. 


Denne metoden har som mål å aktivisere elevenes læring og engasjement gjennom muntlige aktiviteter og samtale. Kurset tilpasses skolen, enten dere ønsker introduksjon til metoden eller støtte til videreutvikling fra der skolen er nå, dersom dere allerede er i gang med dialogisk undervisning. 


Marit Fagerheim Wiik holder også dette kurset. Kursholderne kan holde kurset hver for seg, eller sammen.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Fagerheim Wiik / Winnæss-Huseby

Kursholder

Fagerheim Wiik / Winnæss-Huseby

Marit Fagerheim Wiik har vært lærer de siste 14 åra og er særlig opptatt av elevenes nærvær og kvaliteten på undervisningen. Som lærerspesialist siden ordningen startet, har hun sammen med blant annet Kenneth Winnæss-Huseby hatt ansvar utviklingsarbeid ved Jordal skole. I den forbindelse har hun ledet kompetansehevingsøkter ved skolen, og hun har også holdt kurs ved andre skoler og på skolekonferanser.

Marit er gift med en mann fra Iran som hun har to barn med. Sammen har de bodd i Iran. Marit har gitt ut boken Å elske en flyktning der hun forteller om traumer, kjærlighet og helbredelse. Hun har jobbet som gestaltterapeut og prosessleder, og er medeier i Cymra AS, et dataselskap som utvikler et digitalt verktøy for oppfølging av skolefravær.

Som kursholder er hun engasjert, kunnskapsrik og opptatt av å stimulere deltakernes refleksjoner og praktiske læring.

Kenneth Winnæss-Huseby har jobbet i Osloskolen i over 20 år, og de siste 11 har han vært lærer på ungdomstrinnet på Jordal Skole i bydel Gamle Oslo. Han har vært lærerspesialist i norsk siden ordningen startet, og aktiv i utviklingsarbeidet ved skolen de siste åtte årene. I den forbindelse har han opparbeidet seg mye kompetanse innen arbeid med ord og begreper, og særlig dialogisk undervisning som metode. Han har jevnlig holdt kompetansehevningsøkter for eget personale, og tidvis også for andre skoler.

Som kursholder er han engasjerende og tydelig, opptatt av å bruke relevante eksempler fra skolehverdagen, samt ulike estetiske virkemidler som film, musikk og humor. Sammen med kollega Marit Fagerheim Wiik har han utviklet et kurs som kan fungere for skoler som er interessert i å ta i bruk eller videreutvikle dialogisk undervisning.

bottom of page