top of page

Lasse Dahl

Elevmedvirkning

Klassemiljø, skolemiljø

Lasse Dahl jobber som prosjektleder på Høyskolen i Innlandet, og samarbeider med kommuner om lokal kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Han har jobbet som lærer, spesialpedagog og veileder i skolen siden 1995, og har mye erfaring med læringsmiljøarbeid i skolen. Han er en erfaren kursholder og er medforfatter av boken Elevenes læringsmiljø lærerens muligheter.

Lasse Dahl

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

bottom of page