top of page

Tilhørighet gjennom undervisning

I dette kurset ser vi på hvordan arbeid med fagene kan hjelpe både sosial og faglig læring, og øke tilhørigheten for alle elever.

Kan vi øke elevenes opplevelse av å høre til gjennom arbeid med fagene? Er utenforskap bare noe barn og ungdom opplever i friminuttet og fritiden? 


I Overordnet del av læreplanverket blir det fremhevet at sosial læring ikke kan skilles fra faglig læring, men at elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspillet med andre. Kurset setter fokus på hvordan man gjennom undervisningen kan utvikle et felleskap med rom for alle. Gjennom dagen settes søkelyset på en aktiv elevrolle hvor elevenes mangfold av forutsetninger og interesser får virke inn, og hvor lærere sammen jakter på en inkluderende praksis.

Pris

Varighet

Bestilling

6 timer

26 000

Ring 909 39 741

Lasse Dahl

Kursholder

Lasse Dahl

Lasse Dahl jobber som prosjektleder på Høyskolen i Innlandet, og samarbeider med kommuner om lokal kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Han har jobbet som lærer, spesialpedagog og veileder i skolen siden 1995, og har mye erfaring med læringsmiljøarbeid i skolen.

Lasse er en erfaren kursholder og han er medforfatter av boken "Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter".

bottom of page