top of page

Kenneth Winnæss-Huseby

Dialogisk undervisning

Norsk

Kenneth Winnæss-Huseby har jobbet i Osloskolen i over 20 år, og de siste 11 har han vært lærer på ungdomstrinnet på Jordal Skole i bydel Gamle Oslo. Han har vært lærerspesialist i norsk siden ordningen startet, og aktiv i utviklingsarbeidet ved skolen de siste åtte årene. I den forbindelse har han opparbeidet seg mye kompetanse innen arbeid med ord og begreper, og særlig dialogisk undervisning som metode. Han har jevnlig holdt kompetansehevningsøkter for eget personale, og tidvis også for andre skoler.

Som kursholder er han engasjerende og tydelig, opptatt av å bruke relevante eksempler fra skolehverdagen, samt ulike estetiske virkemidler som film, musikk og humor. Sammen med kollega Marit Fagerheim Wiik har han utviklet et kurs som kan fungere for skoler som er interessert i å ta i bruk eller videreutvikle dialogisk undervisning.

Kenneth Winnæss-Huseby

Alle klassetrinn

Aktuelt kurs:

bottom of page