top of page

Inger Bergkastet

Pedagogisk utviklingsarbeid

Klassemiljø, skolemiljø

Inger Bergkastet har lang erfaring fra arbeid i skolen som lærer, sosiallærer, praksislærer og veileder. I tillegg til pedagogisk utdanning, har hun utdanning i spesialpedagogikk, veiledning og skoleledelse. Inger har gjennom mange år vært leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune og hun har bidratt i den nasjonale satsingen “Inkluderende barnehage- og skolemiljø”. De siste årene har hun vært prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling gjennom Senter for livslang læring ved Høgskolen Innlandet, avd. Lillehammer.


Inger er opptatt av tilhørighetsbegrepet både faglig og sosialt, som utgangspunkt for barnehagenes og skolenes systematiske arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Inger er også en godt kjent og erfaren kursholder, og hun er medforfatter av flere bokutgivelser om lærerrollen, inkludering og skolemiljø.

Inger Bergkastet

Barneskole

Ungdomsskole

1-10-skole

bottom of page