top of page

Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø

Hvordan kan vi legge til rette for systematisk og helhetlig jobbing med læringsmiljøet i skolen, slik at alle elever opplever at skolen er trygg, både faglig og sosialt?

Elever utvikler seg kontinuerlig, og de beste forutsetningene for en god utvikling ligger i et solid og trygt læringsmiljø. Med dette kurset ønsker kursholder å motivere deltakerne til helhetlig og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø for alle elever.


Overordnet del av læreplanen viser vei til hvordan vi skal forstå og arbeide for trygge, gode skolemiljøer som fremmer helse, trivsel og læring.


KURSINNHOLD

  • Systematisk arbeid med verdier

  • Omsorgsfull kontroll og positiv og støttende kommunikasjon

  • Relasjoner

  • Fellesskapende didaktikk og inkluderende undervisning

  • Elevmedvirkning og medbestemmelse

  • Skole/hjem-samarbeid

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Inger Bergkastet

Kursholder

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet har lang erfaring fra arbeid i skolen som lærer, sosiallærer, praksislærer og veileder. I tillegg til pedagogisk utdanning, har hun utdanning i spesialpedagogikk, veiledning og skoleledelse. Inger har gjennom mange år vært leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune og hun har bidratt i den nasjonale satsingen “Inkluderende barnehage- og skolemiljø”. De siste årene har hun vært prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling gjennom Senter for livslang læring ved Høgskolen Innlandet, avd. Lillehammer.

Inger er opptatt av tilhørighetsbegrepet både faglig og sosialt, som utgangspunkt for barnehagenes og skolenes systematiske arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Inger er også en godt kjent og erfaren kursholder, og hun er medforfatter av flere bokutgivelser om lærerrollen, inkludering og skolemiljø.

bottom of page