top of page

Ingeborg Aspfors-Sveen

Tverrfaglighet

Samfunnskunnskap

Ingeborg Aspfors-Sveen er utdannet lektor i samfunnsfag, historie og engelsk ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i videregående skole siden 2016. Ingeborg er en av tre forfattere bak boken Fortellinger om flukt (Universitetsforlaget, 2021), en tekstsamling som gir et innblikk i hvilke erfaringer elever med flyktningbakgrunn i norske klasserom har med seg. Hun er også forfatter for Cappelen Damm undervisning, hvor hun utvikler digitale læremidler og har skrevet et læreverk (Citizens Basic utgitt i 2021).

Ingeborg Aspfors-Sveen

Videregående skole

Voksenopplæring

bottom of page