top of page

Fortellinger som tverrfaglig verktøy

Hvordan kan vi benytte fortellinger basert på elevenes egne erfaringer, som utgangspunkt for tverrfaglig arbeid i videregående skole og voksenopplæring?

Dette kurset holdes av lærerne som står bak boken «Fortellinger om flukt», en novellesamling basert på intervjuer med flyktningelever i norske klasserom. Kurset vil gi deg tips til hvordan du kan bruke disse og andre fortellinger didaktisk og pedagogisk i undervisningen. 


Kursholderne gir en innføring i verdien av fortellinger som inngangsport til faglige refleksjoner, og gir deg verktøy du kan ta med inn i ditt eget klasserom. I kurset får du konkrete eksempler på hvordan du kan bruke fortellinger som utgangspunkt for gode dialoger, relasjonsarbeid og til å arbeide med de tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring» og «demokrati og medborgerskap» i praksis. Det samtalebaserte kurset bruker primært utdrag fra boken "Fortellinger om flukt", i tillegg til et variert utvalg fortellinger som er tilpasset deres elevgruppe eller ønsket tema. 


Camilla Bruu Næsmo, Ingeborg Aspfors-Sveen og Shilan Ahmadian holder dette kurset, enten hver for seg eller sammen. 


Illustrasjon: Stian Hole

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ahmadian / Næsmo / Sveen

Kursholder

Ahmadian / Næsmo / Sveen

Shilan Ahmadian er utdannet lektor i engelsk og norsk og tar en doktorgrad i engelsk didaktikk ved Universitetet i Oslo (2020-2024). Hun har arbeidet som norsk- og engelsklærer ved en yrkesfaglig skole siden 2018, og er en av tre forfattere bak boken Fortellinger om flukt (Universitetsforlaget, 2021), en tekstsamling som gir et innblikk i hvilke erfaringer elever med flyktningbakgrunn i norske klasserom har med seg.

Camilla Bruu Næsmo er utdannet lektor i samfunnsfag, norsk og psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i offentlig videregående skole siden 2016, og jobber nå i Steinerskolen. Camilla er en av tre forfattere bak boken Fortellinger om flukt (Universitetsforlaget, 2021), en tekstsamling som gir et innblikk i hvilke erfaringer elever med flyktningbakgrunn i norske klasserom har med seg. Hun har også utviklet et læreverk ved Fagbokforlaget (Norskboka, utgitt 2021), og skrevet sakprosa i kategorien familie og barn for Aschehoug (Lek med mini, utgitt 2023).

Ingeborg Aspfors-Sveen er utdannet lektor i samfunnsfag, historie og engelsk ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i videregående skole siden 2016. Ingeborg er en av tre forfattere bak boken Fortellinger om flukt (Universitetsforlaget, 2021), en tekstsamling som gir et innblikk i hvilke erfaringer elever med flyktningbakgrunn i norske klasserom har med seg. Hun er også forfatter for Cappelen Damm undervisning, hvor hun utvikler digitale læremidler og har skrevet et læreverk (Citizens Basic utgitt i 2021).

Foto: Herman Ellegård

bottom of page