top of page

Helle Solberg

Elevmedvirkning

Lære å lære

Helle Solberg er lærer og avdelingsleder på Elvebakken videregående skole i Oslo, der hun i tillegg til lederoppgaver også underviser i historie. Tidligere har hun jobbet som lærer på Hersleb ungdomsskole i sentrum av Oslo.


Helles engasjement for elevers læring har blitt formet i møte med elevene, både på Elvebakken og på Hersleb. Både som lærer og som leder har hun fokus på læringsmiljø og strategier som skaper god læring. Helle har jobbet i skolen siden 1997. Hun er medforfatter til læreverket Key English, engelsk for ungdomstrinnet, utgitt i 2006.


Helle Solberg

Videregående skole

Aktuelt kurs:

bottom of page