top of page

Læring i fokus

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan skape en skolekultur der alle trives og lærer og hvor elevene involveres i egen skolehverdag i større grad

Alle lærere jobber hver dag med elevers læring. Hva er den beste måten å skape god læring for de elevene vi til enhver tid har? Hvilke metoder er effektive? Hvilke verktøy benytter vi oss av? Hvordan skaper vi, sammen med elevene, en skolekultur der alle trives og alle lærer?  

 

I dette kurset skal vi reflektere over hvordan vår undervisning ser ut når læring, ikke måling, er målet. Vi skal snakke om hvordan vi skal skape mening og involvering i elevenes skolehverdag, og hvordan man på en skole kan jobbe sammen for å skape sin skolekultur. Vi skal også utforske hvordan vi, i samarbeid med elevene, kan ta i bruk de nye verktøyene kunstig intelligens gir oss.  

 

KURSINNHOLD

  • Samarbeidslæring og viktigheten av samarbeid på alle nivå 

  • Firergruppeorganisering – metoder 

  • God tilbakemeldingskultur – fokus på prosessen 

  • Fleksibilitet – ta elevene på alvor 

  • Hvordan møte kunstig intelligens på en konstruktiv måte? 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Helle Solberg

Kursholder

Helle Solberg

Helle Solberg er lærer og avdelingsleder på Elvebakken videregående skole i Oslo. Tidligere har hun jobbet som lærer på Hersleb ungdomsskole i sentrum av Oslo. Helles engasjement for elevers læring har blitt formet i møte med elevene, både på Elvebakken og på Hersleb. Både som lærer og som leder har hun fokus på læringsmiljø og strategier som skaper god læring.

Helle har jobbet i skolen siden 1997. Hun er medforfatter til læreverket Key English, engelsk for ungdomstrinnet, utgitt i 2006

bottom of page