top of page

Hans-Marius Christensen

Tverrfaglighet

Dybdelæring

Hans-Marius Fløtre Christensen er allmennlærer med master i utdanningsledelse. Han har vært i ungdomsskolen som lærer fra 1998 til 2005, som inspektør fra 2006 til 2014 og deretter som rektor frem til i dag. En stor del av yrkeskarrieren er tilbrakt på Ringstabekk skole, de siste årene som rektor, der han har fått bred erfaring i praktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglige problembaserte læringsforløp.


Hans-Marius Christensen

Barneskole

Ungdomsskole

1-10 skole

bottom of page