top of page

Hanan Abdelrahman

Matematikk

Elevmedvirkning

Hanan Abdelrahman er høgskolelektor i matematikk og matematikkdidaktikk på Høgskolen i Innlandet. Hun er samtidig lektor m/opprykk på Stenbråten skole i Oslo har jobbet som matematikklærer i skolen i mer enn 20 år. Hanan har siden 2011 drevet sitt eget firma "Matematikkhjelperen", hvor hun hjelper barn, ungdom og voksne som strever med matematikkfaget.


Hanan har innsikt i både det matematisk didaktiske og det teoretiske, i tillegg til den lange og solide erfaringen fra klasserommet, hvor hun har jobbet i hele skoleløpet, men aller mest i barnekskolen og ungdomsskolen.


Hanan har skrevet boken "Matematikkhjelperen" (2015), og i 2017 ble hun tildelt Holmboeprisen som beste matematikklærer i Norge. Hun ble plukket ut som realfagsspesialist av Kunnskapsministeren i 2014.


Hanan er kjent for sitt brennende engasjement for matematikkundervisning og for at elevene skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.

Hanan Abdelrahman

Barneskole

Ungdomsskole

1-10 skole

bottom of page