top of page

Gregory Storm Gurvich

Kommunikasjon

Psykiske vansker

Gregory Storm Gurvich er forfatter, foredragsholder og har mangeårig erfaring med oppfølging av unge i risikosonen for kriminalitet og rus i Oslo kommune, samt lavterskel oppfølging av foresatte. Han har mastergrad i ledelse og har skrevet flere bøker, deriblant Brotherhood - en håndbok i arbeid med guttegrupper på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo (Korus) samt 10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring. Gregory brenner for å hjelpe med å bygge varmere relasjoner mellom generasjoner og for å styrke unge mennesker.

Gregory Storm Gurvich

Ungdomsskole

Videregående skole

bottom of page