top of page

Kommunikasjon med unge i risikosonen – intro

Hvordan kan vi på skolen møte elever som er i risikosonen for å havne i kriminalitet eller rus, eller som allerede står midt i problematikken?

Kommunikasjon er det eneste reelle verktøyet vi har for å forme og utvikle våre relasjoner. Lærere står i et vanskelig dilemma hver dag: hvordan bygge og holde på en god relasjon til tross for at de må sette grenser, stille krav, gi vurderinger og karakterer som vil være avgjørende for elevenes hverdag og fremtid.


Kurset skal sette deg i bedre stand til å kommunisere for å bygge oppløftende relasjoner med unge som befinner seg i risikosonen for rus- og kriminalitetsproblematikk. Dette er unge som er skeptiske til ressurspersoner, har negative erfaringer i bagasjen og en væremåte som kan fremstå som opprørsk. 


Du vil få en innføring i tilnærminger til kommunikasjon:

  • Koble deg på

  • Håndtere skepsis, sårbarhet og motstand

  • Skape psykologisk trygghet og optimisme


Kurset vil utruste deg med velprøvde tilnærminger samt konkrete teknikker som kan brukes i ulike settinger. Du kommer til å få mer innsikt i hvordan du kan kommunisere for at eleven skal oppleve at han eller hun er trygg, signifikant, godt likt og kan få til mer – uansett utgangspunkt for deres relasjon.


Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Gregory Storm Gurvich

Kursholder

Gregory Storm Gurvich

Gregory Storm Gurvich er forfatter, foredragsholder og har mangeårig erfaring med oppfølging av unge i risikosonen for kriminalitet og rus i Oslo kommune, samt lavterskel oppfølging av foresatte. Han har mastergrad i ledelse og har skrevet flere bøker, deriblant "Brotherhood" – en håndbok i arbeid med guttegrupper på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo (Korus) samt "10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring". Gregory brenner for å hjelpe med å bygge varmere relasjoner mellom generasjoner og for å styrke unge mennesker.

bottom of page