top of page

Gitte Koller

Norsk, engelsk

Vurdering

Gitte Koller har over tjue års erfaring som lektor i videregående skole. Hun er utdannet Cand. Philol. ved Universitetet i Oslo og jobber i dag ved Hadeland videregående skole, hvor hun underviser i norsk, engelsk og historie, i tillegg til å være fagkoordinator i norsk.


Gitte har mange års erfaring som sensor ved sentralgitt skriftlig eksamen i norsk og har også erfaring som oppmann ved eksamen og som klagesensor. Hun er særlig interessert i skriveopplæring og å utvikle elevenes revisjonskompetanse, som et ledd i studieforberedelsen.

Gitte Koller

Videregående skole

bottom of page