top of page

Skriveopplæring i videregående skole

Hvordan kan vi jobbe med formativ vurdering i skriveopplæringen i et treårig løp, slik at elevene blir godt forberedt til videre studier?

Elevenes evne til å bearbeide og vurdere egne tekster har kommet inn i LK20, og de tradisjonelle heldagsprøvene er kanskje ikke så aktuelle fremover. Hvordan kan vi jobbe med skriveopplæring i tråd med læreplanen? Hva forventes av elevene i skrivearbeidet, og hvordan kan vi legge til rette for god, studieforberedende skriving?


Kurset fokuserer på formativ vurdering og hvordan elevene kan trenes i tekstrevisjon. Kurset er praktisk rettet med eksempler på oppgaver som er både norskfaglige og tverrfaglige.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Gitte Koller

Kursholder

Gitte Koller

Gitte Koller har over tjue års erfaring som lektor i videregående skole. Hun er utdannet Cand. Philol. ved Universitetet i Oslo og jobber i dag ved Hadeland videregående skole, hvor hun underviser i norsk, engelsk og historie, i tillegg til å være fagkoordinator i norsk. Hun har mange års erfaring som sensor ved sentralgitt skriftlig eksamen i norsk og har også erfaring som oppmann ved eksamen og som klagesensor. Hun er særlig interessert i skriveopplæring og å utvikle elevenes revisjonskompetanse som et ledd i studieforberedingen.

bottom of page