top of page

Gerd Martina Langeland

Motivasjon og mestring

Elevmedvirkning

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning ved Lillesand videregående skole. Hun har mastergrad i nordisk litteratur og underviser primært i norsk, engelsk og psykologi. Hun grunnla og startet opp arbeidet med det som etter hvert resulterte i SAMM-metoden, og har sammen med May Olaug Horverak og andre samarbeidspartnere videreutviklet og tilpasset metoden til ulike kontekster og alderstrinn. Langeland er også konsulent, foredragsholder, forfatter og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.


Gerd Martina har, sammen med May Olaug Horverak, utgitt to bøker i forbindelse med femtrinnsmetoden i SAMM: "Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon i ungdomsskole og videregående skole" og "Mestring, medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid". Bok for barneskole kommer våren 2023, med tittelen "Inkluderende læringsmiljø: mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen".

Gerd Martina Langeland

Ungdomsskole

Videregående skole

bottom of page