top of page

Fredrik Skalstad

Vurdering

Elevmedvirkning

Fredrik Skalstad har lang erfaring som trinnleder, veileder, kontaktlærer og faglærer i ungdomsskolen. Han underviser i fagene engelsk, musikk og kroppsøving. Han har også erfaring som svømmelærer. Fredrik har 30 studiepoeng i veileding fra UiO. Han er en energisk lærer med et brennende engasjement for elevenes læring. Han byr på seg selv i klasserommet og jobber med å se potensiale i alle elever, samt å nullstille seg til hver time.

Fredrik Skalstad

Ungdomsskole

bottom of page