top of page

«Blir vi vurdert på dette?» – vurdering anno 2023

Vurdering anno 2023 handler i stor grad om elevmedvirket undervisning og vurdering. I dette kurset ser vi med nye øyne på hvordan vi kan vurdere elevenes kompetanse. Du vil få praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med å involvere elevene i større grad, i både undervisningen og vurderingen.

Dette kurset passer for deg som trenger tips til hvordan du kan gjøre endringer i vurderingspraksisen din. Du vil få en oppsummering av hva vurdering er i LK20. Kurset presenterer konkrete måter å legge til rette for god underveisvurdering, i tråd med læreplan og forskrift. 


Det vil bli diskusjoner og refleksjoner rundt ulike måter å tilpasse arbeidet til de ulike rammefaktorene vi møter i skolen. Målet er at du skal sitte igjen med flere verktøy du kan ta i bruk i egen praksis, i tillegg en ressursbank du kan jobbe videre med i din utvikling som lærer.


KURSINNHOLD

  • Hva er vurdering, tydeliggjøring og bevisstgjøring

  • Fire prinsipper for underveisvurdering i praksis, med konkrete eksempler fra praksis 

  • Hvordan du kan få elevene til å forstå læreplanen og vurderingskriterier i større grad og ut fra dette bedre elevenes medvirkning og egenvurdering.

  • Hvordan du kan vurdere og dokumentere kompetanse uten å gjennomføre prøver

  • Hvordan du gir gode faglige tilbakemeldinger og trener elevenes evne til å gi hverandre vurderinger underveis

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Fredrik Skalstad

Kursholder

Fredrik Skalstad

Fredrik Skalstad har lang erfaring som trinnleder, veileder, kontaktlærer og faglærer på ungdomsskolen. Han underviser i fagene engelsk, musikk og kroppsøving. Han har også erfaring som svømmelærer. Fredrik har 30 studiepoeng i veileding fra UiO. Han er en energisk lærer med et brennende engasjement for elevenes læring. Han byr på seg selv i klasserommet og jobber med å se potensiale i alle elever, samt å nullstille seg til hver time.

bottom of page