top of page

Cathrine Skovli

Lederutvikling

Motivasjon og mestring

Cathrine Skovli er utdannet coach gjennom Coachteam og er sertifisert NLP-business master practitioner og Meta-states Programs of APG/Coaching Genius og Quantum Leap system coach. I tillegg har hun sertifisering i 4MAT og i COS-P Trygghetssirkelen og SEI (se eleven innenfra).


Cathrine har lang erfaring i å jobbe med mennesker, både som coach og som leder i egne bedrifter der hun har personalansvar, jobber med gruppeutvikling, opplæring, drift og økonomi. Hun er grunnlegger og medeier i Badenymfene Babysvømming, samt deleeier og daglig leder i Bare Rør og Service AS. Hun har også hatt flere verv innen faglige nettverk, barne- og ungdomsaktiviteter og nærmiljøaktiviteter.


Cathrine er opptatt av ledelse og selvledelse, og hun brenner for å gi deg de verktøyene du trenger for å kunne hente frem ditt aller beste potensial og kunne stå i en hektisk hverdag som leder, og samtidig ha overskudd til livet utenom jobb.

Cathrine Skovli

Alle klassetrinn

bottom of page