top of page

Veiledning for skoleledere

Kjenner du som skoleleder behov for ha en nøytral samtalepartner og en arena der du trygt kan diskutere tema du synes det er vanskelig å snakke med andre om?

Å sitte på «toppen» kan være ensomt for mange, spesielt som leder av en hel skole. Mange skoleledere opplever også et stort press på resultater, samtidig som man skal lede utviklingsarbeidet og legge til rette for gode prosesser. Det er mye god kunnskap i og om skolen, og det er stort fokus på skoleleders ansvar for å gjøre lærerne, øvrige medarbeiderne, klassene og elevene gode. Men hvordan hjelper vi lederen til å prestere på topp? 


Her får du som skoleleder muligheten for samtaler med en nøytral, men profesjonell, veileder. Sammen med Cathrine Skovli, som har mange års erfaring som veileder og coach, får du en arena for å teste ut ideer og tanker, til å diskutere problemstillinger og kanskje dykke ned i satte tankemønstre som hindrer deg i å nå ditt fulle potensial som leder. Hvor hyppig og hvor lenge veiledningen skal vare, finner vi ut av sammen. Målet er at du skal få et rom hvor du kan prioritere deg selv og dine egne behov i lederrollen. 


Veiledningen kan hjelpe deg til å...

  • utvikle seg personlig og karrieremessig

  • ta tak i og arbeide med konkrete utfordringer i jobben

  • prestere optimalt og skape bedre resultater

  • lettere håndtere forandringer eller ett nytt arbeidsområde

  • arbeide aktivt med egne erfaringer og verdier

  • bli bedre til a kommunisere og samarbeide

  • få verktøy til å håndtere arbeidspress 

  • håndtere negativt stress på hensiktsmessige måter


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Veiledningen foregår via TEAMS.  

Pris

Varighet

Bestilling

Etter avtale

Etter avtale

Ring 909 39 741

Cathrine Skovli

Kursholder

Cathrine Skovli

Cathrine Skovli er utdannet coach gjennom Coachteam og er sertifisert NLP-business master practitioner og Meta-states Programs of APG/Coaching Genius og Quantum Leap system coach. I tillegg har hun sertifisering i 4MAT og i COS-P Trygghetssirkelen og SEI (se eleven innenfra).

Cathrine har lang erfaring i å jobbe med mennesker, både som coach og som leder i egne bedrifter der hun har personalansvar, jobber med gruppeutvikling, opplæring, drift og økonomi. Hun er grunnlegger og medeier i Badenymfene Babysvømming, samt deleeier og daglig leder i Bare Rør og Service AS. Hun har også hatt flere verv innen faglige nettverk, barne- og ungdomsaktiviteter og nærmiljøaktiviteter.

Cathrine er opptatt av ledelse og selvledelse, og hun brenner for å gi deg de verktøyene du trenger for å kunne hente frem ditt aller beste potensial og kunne stå i en hektisk hverdag som leder, og samtidig ha overskudd til livet utenom jobb.

bottom of page