top of page

Camilla Bruu Næsmo

Tverrfaglighet

Norsk

Camilla Bruu Næsmo er utdannet lektor i samfunnsfag, norsk og psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i offentlig videregående skole siden 2016, og jobber nå i Steinerskolen. Camilla er en av tre forfattere bak boken Fortellinger om flukt (Universitetsforlaget, 2021), en tekstsamling som gir et innblikk i hvilke erfaringer elever med flyktningbakgrunn i norske klasserom har med seg. Hun har også utviklet et læreverk ved Fagbokforlaget (Norskboka, utgitt 2021), og skrevet sakprosa i kategorien familie og barn for Aschehoug (Lek med mini, utgitt 2023).

Camilla Bruu Næsmo

Videregående skole

Voksenopplæring

bottom of page