top of page

Britt Rødal Vikhagen

Lesing, norsk

Lese- og skrivevansker

Britt Rødal Vikhagen er utdannet grunnskolelærer for 1.- 7.trinn med videreutdanning i andrespråkslæring og undervisning, og vurdering av språkferdigheter ved UiB og HVL. Hun har jobbet som frivillig norsklærer ved Dikemark asylmottak og har startet opp og jobbet ved Ressurssenter for minoritetsspråklige elever i Malvik kommune.


Britt har mye erfaring fra begynneropplæring og har jobbet som kontaktlærer i 1.klasse i flere år i tillegg til erfaring med alfabetisering i voksenopplæringen. Hun jobber nå som norsklærer ved Oslo voksenopplæring avdeling Skullerud og driver foretaket Språknøkler, som formidler undervisningsmateriell og kurs til lærere i voksenopplæringen.

Britt Rødal Vikhagen

Voksenopplæring

Videregående skole

bottom of page