top of page

Lesenøkler i voksenopplæringen

I dette kurset viser kursholder hvordan du kan jobbe systematisk med leseundervisning i voksenopplæringen, med metoden Lesenøkler.

Hvordan kan du jobbe med leseforståelse med dine voksne deltakere med norsk som andrespråk? 


Kurset er laget slik at innholdet kan tilpasses alle nivåer og i arbeid med ulike typer lesetekster i alle fag. Vi jobber sammen på kursdagen og du får prøve ut metoder, planlegging, tips til aktiviteter og får faglig påfyll om leseundervisning i voksenopplæringen. 


Målet er du får faglig påfyll om leseundervisning for voksne med norsk som andrespråk, inspirasjon til nye aktiviteter og en mal for systematisk arbeid med lesing i undervisningen i alle fag. 

Pris

Varighet

Bestilling

3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Britt Rødal Vikhagen

Kursholder

Britt Rødal Vikhagen

Britt Rødal Vikhagen er utdannet grunnskolelærer for 1.- 7.trinn med videreutdanning i andrespråkslæring og undervisning, og vurdering av språkferdigheter ved UiB og HVL. Hun har jobbet som frivillig norsklærer ved Dikemark asylmottak og har startet opp og jobbet ved Ressurssenter for minoritetsspråklige elever i Malvik kommune.

Britt har mye erfaring fra begynneropplæring og har jobbet som kontaktlærer i 1.klasse i flere år i tillegg til erfaring med alfabetisering i voksenopplæringen. Hun jobber nå som norsklærer ved Oslo voksenopplæring avdeling Skullerud og driver foretaket Språknøkler som formidler undervisningsmateriell og kurs til lærere i voksenopplæringen.

bottom of page