top of page

Belinda Ekornås

Psykiske vansker

Livsmestring

Belinda Ekornås er psykologspesialist med fordypning innen barn og unges psykiske helse. Hun har skrevet en doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og emosjonelle vansker. Belinda forsker nå på veteranfamilier ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress, NKVTS. Hun har tidligere jobbet i BUP og i PPT med barn som har psykiske vansker.


Både i BUP og PPT jobbet hun med veiledning til lærere med elever som strevde med sinne og utagering, uro og konsentrasjonsvansker og barn som var engstelige. Belinda har i mange år jobbet med stressmestring og støtte til familier som er rammet av kriser og katastrofer.

Belinda Ekornås

Barneskole

Ungdomsskole

1-10-skole

bottom of page