top of page

Elever med psykiske vansker

Barn som har psykiske vansker kan ha utfordringer skolefaglig og med sosialt samspill. Disse barna har derfor behov for mer og tettere oppfølging i hverdagen. Hva kjennetegner vanskene og hva kan du som lærer gjøre for å tilrettelegge?

Dette kurset gir kunnskap om kjennetegn på ulike psykiske lidelser og hvordan du kan tilrettelegge for og hjelpe barn slik at de opplever mestring i skoledagen og trygge relasjoner til jevnaldrende. Barn som har psykiske utfordringer kan streve med relasjoner, vennskap og samspill med andre barn, og kan derfor ha behov for tiltak og oppfølging i skolen. I dette kurset får du oppdatert kunnskap om kjennetegn på psykiske vansker, samt verktøy for å tilrettelegge for og støtte barn slik at de kan oppleve mestring sosialt og faglig.


Barn som reagerer annerledes eller har andre behov kan være vanskelig både å forstå og støtte fordi reaksjonene deres kan være sterkere eller ulike de vi ser hos deres jevnaldrende. Skoleoppgaver eller sosiale aktiviteter som andre barn liker, kan være utfordrende og føre til sinneutbrudd eller tilbaketrekning og i verste fall fravær for barn som har slike utfordringer. I kurset vil det bli presentert kunnskap om barn som har vansker med enten sinne eller engstelse, som bakgrunn for å drøfte hva som kan være virksomme tiltak for å støtte barna. Tiltak som støtter barnas egne gode strategier for å mestre skolehverdagen kan bidra til å sette i gang positive prosesser, som igjen leder til bedre sosialt samspill. Ofte er det små, konkrete og systematiske endringer i hverdagen, som hjelper disse barna å oppleve mestring og til å forebygge konflikter i overgangssituasjoner, aktiviteter og lek.


KURSINNHOLD

  • Kjennetegn ved barn med ulike psykiske vansker

  • Hvordan påvirker vansker med å roe sinne eller engstelse barna i hverdagen

  • Strategier for å hjelpe barn til å roe følelser og aktivering når de er i en utfordrende situasjon

  • Forebygging av sinneutbrudd, engstelse uro gjennom systematiske tilpasninger over tid

  • Hvordan støtte barn slik at de opplever mestring

  • Styrke sosial tilhørighet ved  å forebygge og unngå konflikter og sinneutbrudd

  • Hvordan motivere for og gjøre avtaler med barnet slik at dere sammen kan finne løsninger på det som er vanskelig

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Belinda Ekornås

Kursholder

Belinda Ekornås

Belinda Ekornås er psykologspesialist med fordypning innen barn og unges psykiske helse. Hun har skrevet en doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og emosjonelle vansker. Belinda forsker nå på veteranfamilier ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress, NKVTS. Hun har tidligere jobbet i BUP og i PPT med barn som har psykiske vansker.

Både i BUP og PPT jobbet hun med veiledning til lærere med elever som strevde med sinne og utagering, uro og konsentrasjonsvansker og barn som var engstelige. Belinda har i mange år jobbet med stressmestring og støtte til familier som er rammet av kriser og katastrofer.

bottom of page