top of page

Anita Juveli

Psykiske vansker

Livsmestring

Anita Juveli er allmennlærer og har master innen spesialpedagogikk, psykososiale lærevansker. Hun

har jobbet i skoleverket i over tyve år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. Hun har de

siste åtte årene vært ansatt ved Nordre Aker skole, der hun jobber med barn som er innskrevet ved

Barneseksjonen for psykisk helse. De siste to årene har hun jobbet i skolens utadrettede

veiledningsteam PLUS-teamet (psykiatri, læring og utvikling i skolen).

Anita Juveli

Barneskole

Ungdomsskole

1-10-skole

bottom of page