top of page

Elever som utfordrer oss

Hvordan kan vi som jobber direkte med elevene i skolen best mulig møte de elevene som har en atferd som utfordrer oss, slik at både elevene og vi får en bedre arbeidshverdag?

«Kristian kommer til skolen, han er mørk i blikket og når du tar kontakt med han så blir han sint. Du forsøker å snakke til han på en rolig måte, men uansett hva du sier så svarer han deg tilbake på en måte som du kjenner at provoserer deg…. Typisk dårlig dag, men hva skal du gjøre?»


I alle klasserom finnes elever som kan ha en uforståelig atferd for de rundt. Det kan være elever som «nekter» å gjøre fag, vandrer rundt, er «frekke» eller kommer i konflikter med voksne og medelever. Det kan også være elever som syns det er vanskelig å komme på skolen, trekker seg vekk fra jevnaldrende eller det er vanskelig å komme i kontakt med.


Alle elever ønsker å mestre skolehverdagen sin, selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut. Noen ganger er det vanskelig å klare se bak atferden og tenke at eleven kan trenge noe annet av den voksne enn det h*n gir uttrykk for. Alle elever uansett uttrykk har behov for trygge, varme voksne som kan støtte, veilede og trøste dem.


Ved å få økt kunnskap, kan du som jobber i skolen få en bedre forståelse for de elevene du jobber med, og kurset vil gi deg økt trygghet til å stå i de ulike situasjonene du møter på, enten du jobber som assistent eller som lærer. 


Målet med kurset er at du gjennom teoretisk kunnskap kan få en bedre forståelse for hva som kan være årsaker til ulike uttrykk barn kan ha. I tillegg får du praksisnære eksempler på tiltak, verktøy som kan brukes i hverdagen, og refleksjonsoppgaver underveis som knytter det teoretiske innholdet opp til din egen praksishverdag.


Tematikk som vil bli berørt i kurset er:

  • Voksenrollen

  • Hvordan forstå hva som kan ligge bak en uforståelig atferd

  • Hvilke faktorer kan påvirke deg og eleven

  • Stress og toleransevinduet

  • Relasjonsarbeid

  • Hvordan være en støtte for eleven

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Anita Juveli

Kursholder

Anita Juveli

Anita Juveli er allmennlærer og har master innen spesialpedagogikk, psykososiale lærevansker. Hun har jobbet i skoleverket i over tyve år, som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. Hun har de siste åtte årene vært ansatt ved Nordre Aker skole, der hun jobber med barn som er innskrevet ved Barneseksjonen for psykisk helse. De siste to årene har hun jobbet i skolens utadrettede veiledningsteam PLUS-teamet (psykiatri, læring og utvikling i skolen).

bottom of page