top of page

Tone Sand

Musikk

Tverrfaglighet

Tone Sand er musiker og musikkpedagog med fløyte som hovedinstrument. Hun er utdannet ved Musikkonservatoriet i Trondheim og har PPU fra NTNU. Tone har siden 2006 jobbet som musikklærer ved Heimdal videregående skole og har lang erfaring innenfor både praktiske og teoretiske musikkfag.


Tone brenner for prosjektarbeid og tverrfaglighet som arbeidsform og har hatt ansvaret for mange ulike prosjekter på musikklinja. Hun er opptatt av å gi elevene muligheter til å skape selv og arbeide mot et felles mål sammen i gruppe. «Kreativitet er noe som må øves på»


I tillegg har hun bred erfaring som freelance fløytist, arrangør og dirigent og har gjennom Billuca ensemble arbeidet tverrfaglig med ulike kunstuttrykk.


Foto: Christian Stranger Johannessen

Tone Sand

Videregående skole

bottom of page