top of page

Eric Torsøe

Tverrfaglighet

Elevmedvirkning

Eric Torsøe er daglig leder og en av to pedagoger i Camelot Escape Room AS som lager skreddersydde, pedagogiske escape-spill og produksjonskurs over flere dager, til muséer, organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner. Siden 2018 har han arbeidet med escape room i skolen. Først halvannet år som escape room-lærer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, i tillegg til undervisning i engelsk, historie, religion og etikk, samt medier og kommunikasjon.


Eric er opptatt av motivasjon og elevmedvirkning og har brukt escape room-metoden i engasjerende læring for både elever og ansatte. Det er få andre metoder som skaper like god stemning og læringsglede.

Eric Torsøe

Ungdomsskole

Videregående skole

bottom of page