top of page

Underveisvurdering i matematikk, 1P og 2P

Hva kreves av lærere for å oppfylle krav til underveisvurdering og standpunktvurdering etter ny læreplan i matematikk, og hvordan kan vi øke elevenes motivasjon i faget?

Hvordan kan prøvesituasjoner oppleves som mer motiverende og lærerike i stedet for skremmende? Hvordan forbereder vi elevene på åpne oppgaver på eksamen? Hva kreves av lærere for å oppfylle krav til underveisvurdering og standpunktvurdering etter ny læreplan i matematikk? 


Vurderingssituasjoner som stimulerer læring, stimulerer også motivasjonen. For elevenes motivasjon er det avgjørende at vurderingen oppleves meningsfull, og at de lærer noe av den. Dette kurset tar for seg hvordan vi kan organisere vurderingssituasjoner i praktisk matematikk på en måte som gir elevene godfølelsen, og stimulerer motivasjonen i neste arbeidsperiode. 


I tillegg ser vi på hvordan vi kan jobbe med å utvikle kommunikasjon i matematikk, noe som er eksplisitt uttrykt i læreplanen, og som mange elever i praktisk matematikk strever med å få godt til. Kommunikasjon er med LK20 blitt enda viktigere, både i underveisvurdering og i sluttvurdering. Elevene skal bruke matematiske begreper i kommunikasjon, og de skal resonnere, argumentere og modellere. Elever og lærere skal være i dialog om elevens utvikling, for eksempel om deres strategier for å løse problemer. Elevene skal få vise sin kompetanse på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. De skal også argumentere for løsninger og modeller.


KURSINNHOLD

  • Hva sier læreplanen?

  • Hvordan sette fokus på målet i forkant av arbeidsperioden?

  • Hvordan tilpasse oppgaver slik at de stimulerer til læring underveis i vurderingssituasjonen?

  • Samarbeidsprøver som underveisvurdering

  • Feilretting som læringsmetode

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Heidi Haakenstad

Kursholder

Heidi Haakenstad

Heidi Haakenstad er lektor med tilleggsutdanning, og underviser i fagene informasjonsteknologi, spansk og matematikk. Heidi er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo, og har en master i spansk innenfor temaene motivasjon, personlighetstyper og tilpasset opplæring fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2009 undervist ved Hadeland videregående skole, og har også erfaring som prosjektleder i privat næringsliv.

Når Heidi ikke underviser, liker hun å trene, og hun reiser gjerne rundt på jakt etter de beste (det vil ofte si de mest svingete) motorsykkelveiene på sin Triumph Tiger 900, både i Norge og resten av verden.

bottom of page