top of page

Tverrfaglig prosjekt i norsk og musikk

Dette kurset retter seg mot lærere som jobber på mellomtrinnet, og som har fagene norsk og musikk.

Hvordan kan man gjennomføre et tverrfaglig prosjekt i norsk og musikk som også sikrer dybdelæring og et styrket samhold i klassen?


I dette prosjektet skal elevene lage en egen sceneforestilling basert på et litterært verk. Elevene bestemmer ALT. Lærernes oppgave er å VEILEDE. Dette blir fullt og helt elevenes produkt.


Elevene skal lage en sceneadaptasjon av et litterært verk og de står helt fritt når det gjelder uttrykk, form, sjanger, musikk osv. Manuset utvikles i norskfaget. Elevene jobber med forestillingen som sammensatt tekst og produksjonen av forestillingen i norsk og musikk.


Alle elevene velger seg interessefelt i prosjektet, altså hva de vil fordype seg i. Kommunikasjonen mellom elevene, på tvers av områdene i prosjektet, skaper dybdelæringen. Alle elevene må ha forståelse for teksten gjennom lesing og tolking av verket.


Kurset vil ta utgangspunkt i en roman elevene har lest tidligere eller skal lese det kommende skoleåret. 


KURSINNHOLD

 • Rammene for prosjektet

 • Arbeidsmetoder

 • Organisering av produksjonen

 • Tidslinja for prosjektet

 • Forslag til vurdering


Kompetansemål i norsk etter 7. trinn, som kan inngå i prosjektet:


Eleven skal kunne:


 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold

 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster


Kompetansemål i musikk etter 7. trinn, som kan inngå i prosjektet:


Eleven skal kunne:


 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien

 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker

 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Anders Holstad Lilleng

Kursholder

Anders Holstad Lilleng

Anders Holstad Lilleng er lektor i norsk ved Heimdal videregående skole, der han jobber mye med tverrfaglighet med musikklinja. Han har en mastergrad i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. I tillegg anmelder han humor for Adresseavisen og har sittet i Komiprisjuryen. Holstad Lilleng har 17 års erfaring fra skoleverket.

Foto: Christian Stranger Johannessen

bottom of page