top of page

Språk- og leseveiledning

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan lage kvalitativt gode rutiner for forebygging av lesevansker

Kurset henvender seg til ledere, leselærere, veiledere og rådgivere i PPT, som ønsker å kvalitetssikre og styrke forebyggende og avhjelpende språk- og leseundervisning. Det handler om nødvendige rammer omkring intensive tiltak og om bruk av veiledning som arbeidsmåte for god praksisutvikling. 


Skolens mål 

 • Skolen har rutiner for å bruke veiledning som en del av skolens kvalitetssikring av undervisning og tiltak

 • Skolen har en plan for hvordan ressurslærere innen lesefeltet kan bidra inn i skolens systemarbeid 


Elevenes mål  

 • Elever som er disponert for å utvikle lesevansker før en god og tilpasset begynneropplæring i lesing

 • Elever som har utviklet lesevansker for godt kvalifisert hjelp med sine vansker  


Teorier 

 • Leseutvikling og lesevansker 

 • Veiledning og organisasjonsutvikling


Praksis 

 • Etablering av skolerutiner for kvalitetssikring av tiltak for elever med lesevansker

 • Igangsetting av veiledning som arbeidsform 

 • Samarbeid med PPT om skolenes tiltaksutvikling


Kurset egner seg som et seks timers kurs, men kan deles opp i to eller tre kortere økter, gjerne med noe utprøving imellom.


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Elevtilpasset leseopplæring på 1.- 4. trinn

 • Lesekartlegging i skolen

 • Intensive lesekurs for elever med lesevansker


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst to kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page