top of page

Skap bevegelsesglede!

Bli med på en aktiv dag – Lær med kroppen – Få påfyll til inspirasjonsbanken

Dette kurset er for deg som vil skape mer varierte aktiviteter og bidra til større bevegelsesglede hos barn og voksne. Sammen utforsker vi lekens muligheter for å få til bedre økter, med mer samhandling og inkludering. Du lærer å tilpasse til ulike målgrupper i din hverdag og kursholder gir deg inspirasjon til å tenke alle barn inn i de fysiske aktivitetene. Kort sagt: vi jobber med inkluderende praksis – i praksis! 


Kurset er relevant for alle som jobber med bevegelse og idrett i skolen, og kan brukes som løftestang for bedre å imøtekomme f. eks kravene i rammeplanen for SFO om å skape «en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barns bevegelsesglede». Du blir presentert for relevant teori og får konkrete metoder slik at du kan legge til rette for målrettede pedagogiske aktiviteter. Påfyll må gjerne være kjekt og på dette kurset får du en aktiv dag med kroppslig læring, moro og latter.  

 

KURSINNHOLD

  • Konkrete leker og aktiviteter, som direkte kan brukes i egen praksis

  • Verktøy til planlegging av målrettede pedagogiske opplegg

  • Praksisnært kurs, hvor du vil erfare og lære gjennom kroppen

  • Innsikt i begrepet inkluderende idrett og hvordan du med enkle metoder kan tilrettelegge for aktiviteter, hvor alle barn kan delta

  • Refleksjon over egen praksis og inkludering av flere barn i egne planlagte aktiviteter

  • Bevegelsesglede og lek for å få motivasjon til å delta i planlagte aktiviteter i hallen

  • Lek og moro – utforske med egen kropp hva bevegelseslek gjør for opplevelsen av flyt

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Vibe Ørum Rasmussen

Kursholder

Vibe Ørum Rasmussen

Vibe Ørum Rasmussen er en allsidig og sprudlende person. Hun har gjennom hele livet arbeidet med idrett og bevegelse innenfor SFO, barnskole og barnhage. Vibe er en rutinert kursholder og har gjort flere kurs om aktivitetspedagogikk i Norge og Danmark.

Vibe er opptatt av å bruke idrett og bevegelse til å skape selvverd, mestringsfølelse og gode relasjoner. Idrett skal være for alle og ikke kun de barn, som allerede driver med sport i fritiden. Vibe har en master i kultur med en bachelor i idrett og har arbeidet 10 år på Pædagoguddannelsen i København. Hun bor nå i Norge, hvor hun er ansvarlig for idrettslinjen på en norsk folkehøgskole.

bottom of page