top of page

Pågående livstruende vold i skolen

Hva gjør vi dersom en hendelse med livstruende vold oppstår på skolen og hvordan kan vi forebygge og forhindre slike situasjoner?

I mange land har pågående livstruende vold i skolen, såkalte PLIVO-hendelser utført mot elever og lærere på skoler skapt sjokk, frykt og sorg. Hvordan kan vi forebygge og forhindre dette?


I Norge har vi hatt flere nesten-hendelser, som har blitt stanset ved at noen har varslet om sin bekymring for personer som har planlagt eller vært på veg til en skole for å gjennomføre dette. En skole kan gjøre en rekke tiltak for å forebygge en PLIVO-hendelse, men også begrense skadevirkningene hvis en slik hendelse allikevel skulle oppstå.


KURSINNHOLD

  • Gjennomgang av aktuelle forebyggende tiltak som kan gjøres mot potensielle trussel utøvere 

  • Bygningsmessige tiltak som innredning, møblering, soneinndeling og skilting av skolebyggene

  • Fokus på viktigheten av at ansatte har kjennskap til nødutganger og evakueringsveier

  • Presentasjon av aktuelle tiltakskort, som kan benyttes hvis en PLIVO hendelse skulle oppstå


Illustrasjonsfoto: Hege Lynne

Pris

Varighet

Bestilling

6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Ernst Lynne

Kursholder

Ernst Lynne

Ernst Lynne er tidligere politimann med nærmere 40 års erfaring fra politiet, hovedsakelig med operativt politiarbeid. I de senere årene har han vært ansvarlig for opplæring av innsatspersonellet ved politiet i Vestfold. Han har vært regional instruktør for politiets opplæring i prosedyren ved pågående livstruende vold, såkalte PLIVO-situasjoner. I tillegg har han kampsportbakgrunn og har i en årrekke undervist i arrestasjonsteknikk for politiet.

Nå jobber han med sikkerhetsopplæring og foredragsvirksomhet og har holdt en rekke foredrag for skattekontor, barnevern, NAV-kontor, akuttmottak på sykehus med flere, der fokus har vært på konflikthåndtering og sikkerhet i møte med publikum/brukere. Ernst har også erfaring fra opplæring av personalet ved en spesialskole for ungdom med tilpasningsvansker.

bottom of page