top of page

Kildekritikk – hvordan skille gode kilder fra dårlige?

Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen. Situasjonen er spesielt krevende for de unge, som ofte verken har etablerte medievaner eller erfaring nok til å skille mellom gode og dårlige kilder. Gapet mellom lærernes og ungdommenes medievirkelighet gjør det utfordrende å gi god veiledning når elevene skal «forske» på egen hånd.


Dette kurset tar sikte på å gi lærere styrket kompetanse som veiledere innen kildekritikk.


KURSINNHOLD


Dårlige informasjonskilder

  • Slett journalistikk

  • Skjulte politiske/ideologiske føringer

  • Sponset innhold

  • Fake news


Gode informasjonskilder

  • Seriøse medier

  • Troverdige, uavhengige informasjonskilder

  • Hvordan informasjonsproffene orienterer seg


Tips og råd til kritisk og konstruktivt internettbruk

  • Hvordan sjekke kilders troverdighet?

  • Hvordan vurdere om en Wikipediaartikkel er god eller dårlig

  • Hvordan håndtere usikker informasjon hvis det er det eneste man har?


Pris

Varighet

Bestilling

4 timer

22 000

Ring 909 39 741

Sten Inge Jørgensen

Kursholder

Sten Inge Jørgensen

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet og kritikerrost forfatter. Hans siste bøker er «En europeisk tragedie», «Vi som elsker Europa» og «Tyskland stiger frem». Sten Inge arbeider med Tyskland og Europa som hovedfelt, og ble i 2015 tildelt Willy Brandt-prisen for å ha formidlet et oppdatert tysklandsbilde til et norsk publikum.

bottom of page