top of page

Internasjonal politikk

I dette kurset løftes de viktigste spørsmålene på den internasjonale arenaen frem. Ser vi slutten på en globalisert verden?

Russlands krig mot Ukraina og USAs rivalisering med Kina innevarsler at verden befinner seg i en kraftig endringsprosess, hvor globaliseringens tidsalder kan være over. Dette kurset tar sikte på å gi lærere oppdatert kunnskap om de viktigste spørsmålene på den internasjonale arena akkurat nå.


KURSINNHOLD

Russland

Russlands angrep på Ukraina vil prege Europa for flere tiår fremover, og kan betraktes som kulminasjonen av et stadig mer anspent forhold mellom Vesten og Russland. Her utbroderes bakteppet for krigen og de mulige konsekvensene.


Kampen mellom USA og Kina

De to supermaktene befinner seg i intens konkurranse, økonomisk, politisk og militært. Særlig USA presser på for at også sine allierte blir med på laget. Erstattes globaliseringen av en ny verdensorden hvor «venner» står mot «fiender»? Hva innebærer i så fall det?


Europa i verden

Norge og resten av Europa har en stadig mindre andel av verdens folketall og økonomi. På sikt får dette også politiske konsekvenser. Et svakere Europa innebærer at den globale kampen for demokrati, menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljøvern blir vanskeligere. Hva representerer egentlig Europa i dag? Kan EU samle kontinentet slik at vi kan kompensere for svakheten ved å tale med én stemme?


Den autoritære vendingen

Den dystre 2021-rapporten fra Freedom House viste at verden har blitt mindre «fri» 16 år på rad. Blant de 195 landene som jevnlig undersøkes, sank 73 av dem på frihetsindeksen som måler folks politiske og sivile rettigheter dette året alene. I den dystre oppsummeringen het det at mindre enn 20 prosent av verdens befolkning nå lever i land som betegnes som helt «frie». Hva innebærer denne globale autoritære dreiningen?

Pris

Varighet

Bestilling

4 timer

Fra 22 000

Ring 909 39 741

Sten Inge Jørgensen

Kursholder

Sten Inge Jørgensen

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet og kritikerrost forfatter. Hans siste bøker er «En europeisk tragedie», «Vi som elsker Europa» og «Tyskland stiger frem». Sten Inge arbeider med Tyskland og Europa som hovedfelt, og ble i 2015 tildelt Willy Brandt-prisen for å ha formidlet et oppdatert tysklandsbilde til et norsk publikum.

bottom of page