top of page

Hvordan lærer elever å lære?

Lære å lære er et overordnet prinsipp i LK20, men hvordan lærer man andre å lære?

Å kunne ta i bruk effektive lærestrategier og reflektere over egen læring er viktig for å lykkes med utdanning og livslang læring. Derfor kaller EU «lær å lære» en kjernekompetanse, og i læreplanen er «Lære å lære» et overordnet prinsipp. Men hvordan lærer man egentlig andre å lære? Hvordan kan lærere lage undervisningsopplegg som også fremmer refleksjon, selvstendighet og bedre lærevaner hos elevene? 


I dette kurset vil du få forståelse for hvordan elever lærer å lære og konkrete verktøy du kan bruke som lærer elevene å lære uten at det går på bekostning av andre kompetansemål. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Olav Schewe

Kursholder

Olav Schewe

Olav Schewe er en av Norges fremste eksperter på studieteknikk og “lær å lære”. Hans første bok om effektiv læring, Superstudent, er oversatt til over 20 språk og har solgt over 30 000 eksemplarer bare i Norge. Hans andre bok, Superhjernen, er skrevet sammen med New York Times bestselgende forfatter Dr. Barbara Oakley og ble nominert til Brageprisen i 2020. Den er oversatt til 16 språk og er blant annet pensum på Harvard University.

For tiden tar Olav en doktorgrad i studieteknikk ved Universitetet i Oxford, i tillegg til å være gjesteforsker ved Next Level Lab ved Harvard Graduate School of Education. Olavs kurs og bøker er basert på nyere forskning innen nevrovitenskap og kognitiv psykologi. Innsikten Olav deler er avansert, men formidlet på en måte som gjør at alle forstår. Tusenvis av elever og lærere har deltatt på hans kurs.

bottom of page