top of page

Eksamen i matematikk og LK20 – hva er nytt?

Hvilke konsekvenser får endringene på eksamen for undervisningen og for samarbeidet i matematikkseksjonen?

Tre år uten eksamen, ny læreplan i matematikk og nytt kompetansebegrep. Programmering, utforskende oppgaver og dybdelæring. Både elever og lærere står ovenfor store og nye utfordringer under vårens eksamener. 


I dette kurset ser vi på hvordan endringene i LK20 slår ut på eksamen. Ny læreplan i matematikk har større fokus på utforsking, bruk av modeller, generalisering og kommunikasjon. Dybdelæring gir også økte krav til problemløsning og selvstendighet. Vi tar for oss de nye kjerneelementene i faget og konsekvensene av disse. Vi ser på oppgavetyper elevene kan vente seg, vi ser på praktiske eksempler og tolker Utdanningsdirektoratets signaler. Vi ser på programmeringsoppgaver og hva som forventes av kunnskap og forklaring av elevene. Spesielt har vi fokus på nye krav til algoritmisk tenkning. 


Videre diskuterer vi hvilke nye løsningsstrategier elevene må beherske og lærerne fokusere på. Kurset tar for seg nye formuleringer, nye oppgavetekster og nye figurer i oppgavene. Kurset er en praktisk gjennomgang, men samtidig med fokus på konsekvensene endringene på eksamen bør ha for undervisning og samarbeid i kollegiet. Vi diskuterer og gjennomgår eksempler på krav til digital kompetanse blant både lærere og elever. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Eivind Skjervum

Kursholder

Eivind Skjervum

Eivind Skjervum har undervist matematikk på Oslo Private Gymnasium i 20 år. Han er lektor med tilleggsutdanning, med fagene matematikk, statsvitenskap, medievitenskap, religionshistorie og informatikk. I tillegg jobber han for Aschehoug undervisning og lager tentamener, matteprøver og fasiter for Aunivers. Eivind avslutter for tiden en mastergrad i matematikkdidaktikk som lærerspesialist ved NTNU.

Eivind har også bakgrunn som journalist, og har jobbet 15 år i Dagbladet og Oppland Arbeiderblad. Fritiden brukes på sjakk, fotball, gjenbruk og fiske.

bottom of page