top of page

Bruk av nødvergeteknikker i skolen

Hva gjør vi når dialogen kommer til kort og vi står i situasjoner som går på helse, miljø og sikkerhet løs?

I dette kurset jobber vi med hvordan vi kan benytte ulike nødvergeteknikker for å hindre krenking av elever. Vi ser også på hvordan vi kan beskytte de ansatte sin helse, miljø og sikkerhet i krevende skolesituasjoner.


Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori og praksis. Teknikker til bruk i nødvergesituasjoner er ikke noe man kan lese seg til, men bør trenes fysisk og i de riktige rammene. Treningen vil foregå i gymsal og klasserom. Alle vil ha nytte av opplæringen uavhengig av fysisk form. Målet med opplæringen er at man skal lage seg egne strategier for å kunne håndtere voldelige hendelser i klasserommet og i skolens øvrige områder.


Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne beherske noen effektive teknikker, som kan benyttes i situasjoner hvor dere må gripe inn overfor en elev for å hindre krenking av andre elever. Dere vil også lære enkle selvforsvarsteknikker. Det vil bli gjennomført scenarietrening og øvelser i bruk av nødvergeteknikker. Forslag på tiltakskort, varslingsrutiner og innredning av lokalene vil også bli gjennomgått. Kursdeltakerne skal samarbeide under utførelsen av noen av teknikkene.


KURSINNHOLD

  • Hjemmelsgrunnlaget til bruk av makt i skolen 

  • Bevisstgjøring på egen adferds påvirkning av en konfliktsituasjon

  • Mentale forberedelser og stressmestringsteknikker

  • Det vil bli undervist i tilpassede teknikker som kan benyttes i forskjellige situasjoner

Pris

Varighet

Bestilling

6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Ernst Lynne

Kursholder

Ernst Lynne

Ernst Lynne er tidligere politimann med nærmere 40 års erfaring fra politiet, hovedsakelig med operativt politiarbeid. I de senere årene har han vært ansvarlig for opplæring av innsatspersonellet ved politiet i Vestfold. Han har vært regional instruktør for politiets opplæring i prosedyren ved pågående livstruende vold, såkalte PLIVO-situasjoner. I tillegg har han kampsportbakgrunn og har i en årrekke undervist i arrestasjonsteknikk for politiet.

Nå jobber han med sikkerhetsopplæring og foredragsvirksomhet og har holdt en rekke foredrag for skattekontor, barnevern, NAV-kontor, akuttmottak på sykehus med flere, der fokus har vært på konflikthåndtering og sikkerhet i møte med publikum/brukere. Ernst har også erfaring fra opplæring av personalet ved en spesialskole for ungdom med tilpasningsvansker.

bottom of page