top of page

Ernst Lynne

Vold / trusler

HMS-arbeid

Ernst Lynne er tidligere politimann med nærmere 40 års erfaring fra politiet, hovedsakelig med operativt politiarbeid. I de senere årene har han vært ansvarlig for opplæring av innsatspersonellet ved politiet i Vestfold. Han har vært regional instruktør for politiets opplæring i prosedyren ved pågående livstruende vold, såkalte PLIVO-situasjoner. I tillegg har han kampsportbakgrunn og har i en årrekke undervist i arrestasjonsteknikk for politiet.


Nå jobber han med sikkerhetsopplæring og foredragsvirksomhet og har holdt en rekke kurs og foredrag for skattekontor, barnevern, NAV-kontor, akuttmottak på sykehus med flere, der fokus er konflikthåndtering og sikkerhet i møte med publikum og klienter. Ernst har også erfaring fra opplæring av personalet ved en spesialskole for ungdom med tilpasningsvansker.

bottom of page